Izrakstīšanas datums 2021. gada 29. oktobris Rēķina Nr. T6341
Piegādātājs   T63 SIA tel. PVN reģ.Nr:43603072523
Juridiskā adrese Tērvetes iela 63, Jelgava
Kredītiestādes nosaukums AS Swedbanka k.nr. LV23HABA0551041103062
Preču izsniegšanas vieta
Saņēmējs:   Komandors SIA, PVN reģ.Nr. LV51703004141
Juridiskā adrese: Mārtiņa iela 8-6, Rīga
Kredītiestādes nosaukums AS Swedbanka k.nr. LV11HABA05510007198480
Saņemšanas vieta:Tērvetes iela 63, Jelgava
Samaksas noteikumi   Pārskaitījums        Apmaksas termiņš    2021. gada 30. decembris
Pārvadātājs/Piezīmes  
Marka   
Reģistrācijas Nr.    Šasijas Nr.    Izlaides gads    Nobraukums
Preču, pakalpojumu nosaukums Mērv. Daudz. CenaAtl.%Summa
Telpu nomas maksa oktobris m2 80.630 2.00161.26
Telpu nomas maksa oktobris m2 50.000 3.00150
Telpu nomas maksa novembris m2 80.630 2.00161.26
Telpu nomas maksa novembris m2 50.000 3.00150
Telpu nomas maksa decembris m2 80.630 2.00161.26
Telpu nomas maksa decembris m2 50.000 3.00150
Kopā izsniegts391.890Kopā EUR bez PVN933.78
Kopā EUR ar PVN933.78
Kopsumma ar PVN (vārdiem)
Deviņi simti trīsdesmit trīs eiro 78 centi


Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.