Izrakstīšanas datums 2020. gada 02. janvāris Rēķina Nr. KOS 005870
Piegādātājs   Komandors SIA tel.28635126 PVN reģ.Nr:LV51703004141
Juridiskā adrese Mārtiņa iela 8-6 Rīga LV-1048
Kredītiestādes nosaukums Swedbank k.nr. LV11HABA0551007198480
Preču izsniegšanas vieta Tērvetes iela 63 Jelgava
Saņēmējs:   Latvijas Darba devēju konfederācija, PVN reģ.Nr. 40008004918
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 4.(2.stāvs)
Kredītiestādes nosaukums Valsts kase k.nr. LV08UNLA0050022373854
Saņemšanas vieta:Tērvetes iela 63 Jelgava
Samaksas noteikumi   Pārskaitījums        Apmaksas termiņš    2020. gada 12. janvāris
Pārvadātājs/Piezīmes   Vienošanās Nr. SAM 8.5.1.0/16/I/001.
Marka   
Reģistrācijas Nr.    Šasijas Nr.    Izlaides gads    Nobraukums
Preču, pakalpojumu nosaukums Mērv. Daudz. CenaAtl.%Summa
Darba vidē balstītu mācību īstenošana projektā SAM 8.5.1.0/16/I/001 ( 1audzēknim / Jelgavas Tehnikums/ 2019.gada, novembris, decembris h 140.000 1.48207.2
Kopā izsniegts140.000Kopā EUR bez PVN207.20
Kopā EUR ar PVN207.20
Kopsumma ar PVN (vārdiem)
Divi simti septiņi eiro 20 centi


Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.