Izrakstīšanas datums 2019. gada 29. novembris Rēķina Nr. KOS 005824
Piegādātājs   Komandors SIA tel.28635126 PVN reģ.Nr:LV51703004141
Juridiskā adrese Mārtiņa iela 8-6 Rīga LV-1048
Kredītiestādes nosaukums Swedbank k.nr. LV11HABA0551007198480
Preču izsniegšanas vieta Tērvetes iela 63 Jelgava
Saņēmējs:   Latvijas Darba devēju konfederācija, PVN reģ.Nr. 40008004918
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 4.(2.stāvs)
Kredītiestādes nosaukums Valsts kase k.nr. LV08UNLA0050022373854
Saņemšanas vieta:Tērvetes iela 63 Jelgava
Samaksas noteikumi   Pārskaitījums        Apmaksas termiņš    2019. gada 15. decembris
Pārvadātājs/Piezīmes   Vienošanās Nr. SAM 8.5.1.0/16/I/001.
Marka   
Reģistrācijas Nr.    Šasijas Nr.    Izlaides gads    Nobraukums
Preču, pakalpojumu nosaukums Mērv. Daudz. CenaAtl.%Summa
Mācību prakses nodrošināšana 1 audzēknim (Aleksejam Mickevičam/ Jelgavas Tehnikums) projektā SAM 8.5.1.0/16.I/001 (28.10-29.11.2019) vienības 15.000 7.11106.65
Kopā izsniegts15.000Kopā EUR bez PVN106.65
Kopā EUR ar PVN106.65
Kopsumma ar PVN (vārdiem)
Viens simts seši eiro 65 centi


Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.